Windenergie groeit wereldwijd met 32% in één jaar

Steven Sawyer. Foto: GWEC


INTERVIEW

Door Peer de Rijk


Het wordt tijd dat critici van windenergie hun negatieve verhalen inslikken, vindt Steven Sawyer, secretaris-generaal van de mondiale windenergiekoepel GWEC. ‘In weerwil van de economische crisis heeft de sector vorig jaar alle records gebroken. ’


Als een van de meest vooraanstaande pleitbezorgers van duurzame energie krijgt hij regelmatig te horen dat windenergie duur en ineffectief zou zijn. Toch reageert Steven Sawyer niet eens geïrriteerd als hij met de bekende kritiek wordt geconfronteerd.


‘De cijfers spreken simpelweg in ons voordeel’, glundert Sawyer, wijzend op de enorme groei in de capaciteit van 120 naar bijna 160 duizend megawatt wereldwijd in 2009. ‘Ondanks de crisis zitten we er warmpjes bij; de investeringen blijven aantrekken en mondiaal draaide de sector vorig jaar een omzet van ruim 60 miljard euro, een toename van 20 miljard ten opzichte van 2008. Juist kernenergie, door tegenstanders van windenergie vaak aangehaald als enige oplossing voor het klimaatprobleem, zag haar aandeel in de mondiale energievoorziening verder dalen’, vervolgt Sawyer.


Had de sector dan helemaal geen last van de crisis?


‘Natuurlijk zijn er wel projecten afgeblazen of op de lange baan geschoven. Maar vergeleken met willekeurig welke andere sector, en zeker in vergelijking met projecten in de fossiele en nucleaire energievoorziening, heeft wind het gewoon heel goed gedaan. Heel verrassend is dat niet; door de bezorgdheid over het klimaat groeit de steun voor duurzame energie, en voor wind in het bijzonder. Met investeringen in duurzame technologie doe je bovendien niet alleen iets aan het klimaat en energieafhankelijkheid, je creëert er ook banen mee. Dat is niet onbelangrijk in tijden van crisis. ’


Hebben overheden genoeg oog voor windenergie?


Weifelend: ‘Naar mijn smaak nog lang niet voldoende, al is het tij aan het keren. Verschillende landen, zoals Denemarken en Duitsland, erkennen langzamerhand de voordelen van een groeiende markt voor duurzame energie en passen hun wetgeving zo aan dat duurzame bronnen dezelfde kans krijgen als de fossiele en nucleaire industrie. Maar er is nog een lange weg te gaan. Gelukkig is wind niet langer afhankelijk van de welwillendheid van regeringen. In tal van landen zie je dat grote investeringsfondsen en particuliere investeerders massaal in wind stappen, een teken dat het met de winstgevendheid en levensvatbaarheid wel goed zit. ’


Je kunt met tientallen procenten per jaar groeien, maar als je in totaal nog steeds maar voor twee procent bijdraagt aan de mondiale elektriciteitsvoorziening stelt dat weinig voor, zullen de critici roepen.


‘Klopt. Wereldwijd is het misschien nog een druppel op de gloeiende plaat. Maar je moet het in perspectief zien. Voor de honderden miljoenen mensen in delen van Afrika, Zuid-Amerika en China die nog niet op het lichtnet zijn aangesloten, maakt de groeiende beschikbaarheid van lokaal geproduceerde duurzame energie letterlijk een verschil tussen dag en nacht. ’


Daar behalen we toch geen klimaatwinst mee?


‘Vergis je niet, in een aantal grote geïndustrialiseerde landen is wind al een van de grootste producenten van elektriciteit. In Denemarken, Portugal, Spanje en Duitsland komt tien tot twintig procent van de elektriciteit uit wind. Samen met zon en schone biomassa is wind de enige energiedrager die mondiaal groeit. De bijdrage in absolute termen lijkt laag, maar is wel in zeer korte tijd behaald. Als we in dit tempo doorgroeien, hebben we onze energievoorziening veel eerder op duurzame leest geschoeid dan de beleidsmakers en pessimisten steeds maar voorspellen. ’


Waarom dan toch dat pessimisme bij beleidsmakers over de mogelijkheden van zonne- en windenergie?


Sawyer trekt voor het eerst een gezicht alsof hij in een citroen heeft gebeten. ‘Belangen. Niets dan belangen. De ouderwetse energiesector heeft er in elk land groot belang bij om de zaak niet te veel en zeker niet te snel te veranderen. En die sector zit van oudsher op schoot bij de politiek. Toevallig weet ik relatief veel van Nederland, een van de landen die we met de GWEC bestudeerd hebben om precies deze vraag te kunnen beantwoorden. Het is een prachtig voorbeeld van onze stelling. De politiek is decennialang gedomineerd door partijen die vastzitten in een denkpatroon dat weinig ruimte laat voor nieuwe ideeën en inzichten. De energie-infrastructuur is volledig toegesneden op grootschalige centrale opwekking met hele grote installaties. De sector die de centrales exploiteert en de industrie die baat heeft bij deze manier van energieopwekking zijn op alle mogelijke manieren verweven met de beleidsmakers. Another option would be to try visiting a local apple store, where they might be able to look up your iphone’s imei number and click for resources let you know which carrier it is locked to. ’


Dat riekt naar complotdenken. Energie uit windmolens is toch gewoon duurder?


‘Kijk en vergelijk. Bekijk alle onderzoeken op basis waarvan overheden beslissingen hebben genomen en vergelijk die met de werkelijkheid, de resulaten die we als windsector in de praktijk halen. En hou dan ook even rekening met de afzenders van die onderzoeken en prognoses. Overal, en zeker in Nederland, krijgen investeerders en de overheid cijfers onder ogen die zijn opgesteld door adviesorganen en instituten waarin de fossiele industrie een dominante rol speelt. Pas sinds kort slagen wij er in om, puur op basis van de resultaten, aan te tonen dat wind en zon prima renderen. Het zal nog jaren duren voor we alle bastions geslecht hebben. Een kolen- of kerncentrale bouw je voor tientallen jaren en je stopt er vooral aan het begin heel veel geld in. Die financiële belangen vormen het grootste obstakel voor een verdere doorbraak naar duurzaamheid. Onze belangrijkste politieke boodschap is dan ook heel eenvoudig: burgers moeten van hun regering eisen dat ze hun keuzes maken op basis van eerlijke vergelijkingen. Dat is alles wat we vragen. We hoeven geen subsidie meer, we willen eerlijk beoordeeld worden. ’


Dit interview werd afgenomen vóór het recente nieuws van het aanstaande wereldwijde klimaatakkoord. Steven Sawyer was voor de deadline niet meer te bereiken voor uitvoerig commentaar. Wel ontvingen we van hem een sms met als enige tekst: ‘Yesssssssss!!’.

Both comments and pings are currently closed.


Peiling

Is dit de leukere volkskrant?

View Results

Laden ... Laden ...

Populaire artikelen

The Yes Men Fix the World 20:00 / Nederland 1

Verder op tv vandaag
14:00 / Nederland 3 22:00 / RTL 7 19:50 / RTL 5 22:30 / Nederland 2
COLUMN