G20 eens over belasting op financiële transacties

Dealing room van Fortis. Foto: Michiel Wijnbergh


Van onze correspondent Kim Too-Bin


BUSAN- De ministers van Financiën van de twintig rijkste industrielanden zijn tijdens de laatste voorbereidende vergadering voor de G20-top in Toronto unaniem akkoord gegaan met een voorstel om financiële transacties te belasten. De heffing van 0,1 procent op alle financiële handelingen op de effectenbeurs levert wereldwijd per jaar naar schatting 594,6 miljard euro op.


De belasting zal in eerste instantie gelden voor de verhandelde waarde van financiële activa op de effectenbeurs, zoals aandelen, obligaties, effecten en derivaten, maar het voorstel laat de mogelijkheid open voor uitbreiding met meer controlemechanismen. Het plan moet nog officieel bekrachtigd worden op de G20-bijeenkomst van de wereldleiders eind juni in Canada, maar daar wordt weinig weerstand verwacht.


Analisten beschouwen de belasting op financiële transacties, vaak afgekort tot FTT, als een eerste stap naar het intomen van de financiële markten. De heffing zal naar verwachting speculatie tegengaan en levert overheden veel geld op. Een andere maatregel die circuleert, is het opnieuw scheiden van zaken- en spaarbanken.


‘Laat de rijken de crisis maar betalen’

Het akkoord over de nieuwe heffing is een antwoord op de groeiende onvrede over de talrijke bezuinigingsmaatregelen die nationale overheden wereldwijd aan hun burgers opleggen. Uit een recent onderzoek door Eurostat blijkt dat 78 procent van de Europese bevolking vindt dat de financiële sector de crisis moet betalen. Vakbonden en andere maatschappelijke organisaties voeren al sinds het begin van de crisis in de herfst van 2008 campagne voor maatregelen om de financiële markten te reguleren. FNV-voorzitter Agnes Jongerius laat weten ‘verheugd te zijn’ over de eensgezindheid bij de G20 en roept Nederlandse politici op zich te committeren. ‘Laat de rijken de crisis maar betalen’, aldus een strijdbare Jongerius.


De honderden miljarden euro’s die de heffing jaarlijks oplevert vloeien volgens het plan naar een nog op te richten Fonds voor Duurzame Ontwikkeling, dat beheerd zal worden door de Verenigde Naties. De Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner zei tijdens de persconferentie van de G20 gisteren dat ‘alle landen hebben geleden door de onverantwoorde risico’s van bankiers en de gevolgen van kortzichtige deregulering. Vanzelfsprekend zullen we de opbrengst van deze belasting delen met alle landen, ook als ze geen aandelenmarkt hebben en de belasting dus niet kunnen heffen.’


De opbrengsten zullen volgens Geithner vooral worden ingezet voor de financiering van de strijd tegen klimaatverandering, het stimuleren van duurzame ontwikkeling op menselijke maat en het verlichten van de door de crisis getroffen nationale begrotingen. Veel landen kampen sinds twee jaar met grote schulden vanwege financiële stimuleringsprogramma’s en de borgsommen die zij verstrekten om banken te redden. Zo wordt voor de Eurozone een verdrievoudiging van de schuldenlast verwacht.


Nederlaag voor IMF

Met het aannemen van deze motie lijkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan invloed te hebben ingeboet. De G20 had op haar bijeenkomst in september 2009 het IMF opdracht gegeven te onderzoeken ‘hoe de financiële sector een eerlijke en substantiële financiële bijdrage kan leveren aan het financieren van de overheidsinterventies om het bankensysteem te redden’. In april heeft het IMF een negatief rapport uitgebracht over de invoering van een belasting op financiële transacties. Ze stelde wel een alternatief voor, een Financiële Activiteiten Belasting, dat beduidend minder zou opbrengen. Het is voor het eerst sinds de oprichting van het IMF in 1945 dat haar aanbevelingen worden genegeerd door de wereldleiders.

Как правильно применять метрогил треск понять дента, можно прочитать здесь

Both comments and pings are currently closed.


Peiling

Is dit de leukere volkskrant?

View Results

Laden ... Laden ...

Populaire artikelen

The Yes Men Fix the World 20:00 / Nederland 1

Verder op tv vandaag
14:00 / Nederland 3 22:00 / RTL 7 19:50 / RTL 5 22:30 / Nederland 2
COLUMN