FAO-rapport hekelt Nederlandse vleesproductieVarkens in gangbaar bedrijf. Foto: Michiel Wijnbergh


Van onze verslaggever Leo Koelé


ROME – VN-landbouw- en voedselorganisatie FAO heeft de Nederlandse politieke partijen stevig bekritiseerd om hun voorgenomen landbouwbeleid, dat wat betreft klimaatvriendelijkheid internationaal een zware onvoldoende zou scoren.


Na het mislukken van de Klimaattop in Kopenhagen besloot de FAO om per land de gevolgen van het landbouwbeleid voor mens en klimaat in kaart te brengen. Na bestudering van de landbouwagenda’s van de Nederlandse politieke partijen concludeert de VN-landbouw- en voedselorganisatie dat Nederland ver achterop is geraakt bij de internationale discussies over de toekomst van de landbouw. Alleen de programma’s van de SP en de Partij voor de Dieren springen er volgens de FAO positief uit. Im Bewertung lesen nordwesten übernimmt diese aufgabe der main mit seinen nebenflüssen regnitz und tauber!


Het is overduidelijk dat de intensieve veehouderij in Nederland een grote bijdrage levert aan klimaatverandering’, zegt onderzoeksleider Jill MacArthur van de Universiteit van Edinburgh. ‘Een belangrijke factor daarbij is de ontbossing die wereldwijd gaande is om veevoer te verbouwen voor Nederlandse varkens en kippen. Helaas missen we bij bijna alle Nederlandse politieke partijen de urgentie om daar iets aan te doen. ’ MacArthur noemt met name de landbouwagenda van het CDA ‘ouderwets en contraproductief’. Ook de PvdA en VVD komen volgens de FAO niet verder dan symptoombestrijding.


Nederland draagt als grootste EU-importeur van soja en vleesproducent een extra verantwoordelijkheid, stelt MacArthur. ‘Eigenlijk zouden de emissies die ontstaan bij de ontbossing voor veevoerproductie voor rekening van importerende landen als Nederland moeten komen. ’ Dat zou de volgens het klimaatverdrag van Kyoto noodzakelijke reductie van de CO2-uitstoot opschroeven tot 23 procent in 2012 ten opzichte van ijkjaar 1990. De schattingen omtrent de bijdrage van de vleesproductie aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen varieren van 18 tot 51 procent.


De Nederlandse melkveehouders zijn verheugd over het rapport van de FAO. ‘Misschien wordt het straks eindelijk weer rendabel om zelf eiwitgewassen voor onze koeien te telen’, zegt een woordvoerder van de Dutch Dairymen Board. ‘Door EU-handelsafspraken uit het verleden is dat nu simpelweg onmogelijk, een absurde situatie. ’


Vleesproductie roept verzet op in Noord en Zuid

In Nederland groeit op lokaal niveau het verzet tegen de komst van nieuwe megastallen. Al in april besloot het Brabants provinciebestuur – aangejaagd door tienduizenden handtekeningen- elke vergunningaanvraag voor uitbreiding of nieuwbouw van een veestal voorlopig te bevriezen. Het gaat om zeker vijftig gevallen. In de Gelderse gemeente Buren vindt momenteel zelfs een bezetting door buurtbewoners plaats van een plek waar de beruchte varkensondernemer Tonnie Luuster zijn bedrijf ‘Knorhof’ wil uitbreiden. De run op landbouwgrond wereldwijd veroorzaakt in ontwikkelingslanden hevige landconflicten, waardoor steeds meer kleine boeren naar de marges van de grote steden trekken. De voedselvoorziening voor de lokale markt neemt af en leunt daardoor in toenemende mate op import, met stijgende voedselprijzen tot gevolg. In een aantal gevallen nemen kleine boeren daarom het recht in eigen hand door land terug te pakken van grote producenten.

.

Both comments and pings are currently closed.


Peiling

Is dit de leukere volkskrant?

View Results

Laden ... Laden ...

Populaire artikelen

The Yes Men Fix the World 20:00 / Nederland 1

Verder op tv vandaag
14:00 / Nederland 3 22:00 / RTL 7 19:50 / RTL 5 22:30 / Nederland 2
COLUMN